Program Za życiem

Drukuj

25 maja 2022

 

 

Ogłoszenie o naborze kadry specjalistycznej

Kwestionariusz osobowy

Formularz ofertowy

Regulamin naboru kadry specjalistycznej

 

 

 

Uczestnikami programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” mogą być dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej u których stwierdzono niepełnosprawność lub ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie choroby. Zadania wynikające z programu będą realizowane w ramach pracy Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w powiecie nowotomyskim, działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu.
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2)  wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3)  wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
5)  koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:  zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych,  monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.


Szczegółowe informacje zawarte są w poniższych plikach.

 

Regulamin Ośrodka

Wniosek

Arkusz konsultacyjny

Zaświadczenie lekarskie